Zoeken

Zoeken sluiten
Liberi

Werkgever

Een zieke werknemer kost gemiddeld 409 euro per dag.
Bronnen: CPB, CBS & MKB-servicedesk

Werkgever

De werknemers die uitvallen vanwege stressklachten zijn vaak degene die het hardst werken en op wie je het meest kunt bouwen. Voor een werkgever is langdurig verzuim erg kostbaar en in de huidige markt bijna niet in te vullen met andere werknemers. Liberi zet zich in om de werknemer zo snel en duurzaam mogelijk weer aan het werk te helpen. Investeren in coaching is niet een nieuwe kostenpost, het is een grote besparing.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the one that is most adaptable to change.”
– Charles Darwin –

Coaching voor werkgevers voor herstel en preventie van ziekteverzuim

Langdurig ziekteverzuim dat wordt veroorzaakt door stress en burn-out klachten is voor bijna elke werkgever een groot probleem. Zeer veel werknemers kampen met werkgerelateerde stressklachten. Jaarlijks kampen ongeveer 16% van alle werknemers met burn-out klachten.

De werknemers die uitvallen vanwege stressklachten zijn vaak degenen die het hardst werken en op wie je het meest kunt bouwen. Voor een werkgever is langdurig verzuim erg kostbaar en in de huidige markt bijna niet in te vullen met andere werknemers. Liberi zet zich in om de werknemer zo snel en duurzaam mogelijk weer aan het werk te helpen. Investeren in coaching is niet een nieuwe kostenpost, het is een grote besparing. Preventie kan minimaal duizenden euro’s per jaar besparen.

Preventieve coaching: beter (en goedkoper) dan genezen

Als werkgever neem je wellicht al maatregelen om stress op de werkvloer en ziekteverzuim te beperken. De praktijk wijst echter uit dat dit lastig kan zijn. Preventieve coaching is een zeer doeltreffende manier om langdurig ziekteverzuim terug te dringen en kosten te besparen.

Werkgevers zien coaching voor hun werknemers vaak als extra kostenpost. De realiteit wijst echter uit dat je dit beter kunt zien als een investering. Een investering waarmee je (hoge) kosten bespaart. Onderzoeken hebben aangetoond dat de kosten van preventie door middel van coaching slechts 5% van de kosten van uitval bedragen.

Liberi kan werkgevers ondersteunen met diverse vormen van preventie, zoals:

 • Een preventieve stresstest om risicogroep te identificeren
 • Laagdrempelige coaching aanbieden als arbeidsvoorwaarde
 • Burn-out preventie training

Preventieve coaching resulteert er in dat werknemers:

 • In hun kracht worden gezet op het werk
 • Stress signalen herkennen bij zichzelf en bij elkaar
 • Eerder hun grenzen herkennen en bewaken

Het resultaat van preventieve coaching is een daling in het aantal werknemers dat uitvalt als gevolg van werkstress. Jouw werknemers zullen gezond blijven en meer plezier bleven aan hun werk. Op jaarbasis kun je dankzij preventieve coaching al snel duizenden euro’s per werknemer besparen.

De rekensom achter de kostenbesparing

Een werknemer die uitvalt met een burn-out kost (nog zonder vervangend personeel, inclusief vervangend personeel ongeveer 409 euro) gemiddeld 250 euro per dag. Arboned heeft berekend dat de gemiddelde duur van uitval door een burn-out 242 dagen is. Bij langdurige uitval kunnen de kosten van uitval soms wel oplopen tot 120.000 euro. Onderzoek heeft aangetoond dat met de juiste coaching uitval kan worden teruggedrongen. Treedt langdurig verzuim toch op, dan kan de duur van uitval gemiddeld wordt gehalveerd. De praktijk wijst dus uit dat coaching geen kostenpost, maar een kostenbesparing vormt. Dit lichten wij graag toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wil je meteen inzage in je verzuimkosten? Maak dan gebruik van onze gratis verzuimkosten calculator.

Houd werknemers vitaal

Veel werknemers ervaren de onderstaande drie punten als grote uitdaging bij het vitaal houden van hun werknemersbestand:

 • Werknemers moeten langer doorwerken voordat ze met pensioen kunnen
 • Krapte op de arbeidsmarkt wat leidt tot openstaande vacatures
 • Toename van stress gerelateerd verzuim

Het is dan ook de uitdaging voor de werkgever om de werknemers zo vitaal mogelijk te houden. Immers: uitval is zeer kostbaar en voor de opengevallen posities is vaak geen adequate vervanging te krijgen. Onderzoek van ArboNed toont aan dat tweederde van al het ziekteverzuim een psychische oorzaak kent. Het is dus in het belang van de werkgever om te investeren in de vitaliteit van de werknemers.

Voor al onze partners biedt Liberi kosteloos HR-Support aan voor alle verzuim gerelateerde vragen.

Twee keer sneller reÏntegreren na uitval

Als een werknemer is uitgevallen door ernstige stress of burn-out kan dit vele maanden en soms meerdere jaren duren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat coaching door een kundige coach een uitgevallen werknemer 2 keer sneller kan helpen reÏntegreren, De traditionele begeleiding bij uitval voorziet vaak wel in een integratieplan, maar niet in een veranderingsplan. Een werknemer die terugkeert op de werkvloer zonder gewerkt te hebben aan een verandering op het gebied van het voorkomen en aanpakken van stress, loopt het risico om opnieuw uit te vallen. Goed reïntegreren betekent dat werknemers leren om beter om te gaan met de uitdagingen, omstandigheden en handelingen die hun stress of burn-out hebben veroorzaakt. Hierdoor zullen zij niet nogmaals om dezelfde reden uitvallen.

De coaches van Liberi stellen aan de hand van ons unieke Fasenplan een veranderingsplan op. Het bespoedigen van reÏntegratie en het voorkomen van uitval is derhalve een uitstekende investering. Coaches van Liberi kunnen ook bemiddelen in gesprekken met werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Liberi kent geen wachtlijsten waardoor je gelijk aan de slag kunt met een traject. Als je vandaag contact opneemt plannen wij binnen een week een kennismakingsgesprek.

Rapportage omtrent voortgang van het coaching traject

Liberi voorziet in een rapportage die de voortgang van de werknemer weergeeft. Indien de werknemer akkoord gaat met het delen van deze voortgangsrapportage zal deze worden gedeeld na het afronden van elke fase. Hierdoor blijf je op de hoogte van het proces. Ook kan er indien gewenst tussentijds contact plaatsvinden tussen de coach en HR-manager of bedrijfsarts.

Gecertificeerde hoogwaardige coaching

Coaching is geen beschermd beroep, hierdoor kan iedereen zich coach noemen. Liberi garandeert dat alle coaches die aan ons verbonden zijn voldoen aan de volgende eisen:

 • In het bezit zijn van een HBO (of Master) diploma
 • Gecertificeerd coach of therapeut
 • Ruime ervaring (tenminste 5 jaar) met het begeleiden van mensen met stressgerelateerde klachten

Alle coaches zijn geschoold in de Liberi-methode.

Burn-out test

Wil jij weten in welke mate je last hebt van stress of een burn out?

Doe de burn-out test

Zoek een coach

Onze coaches zijn gespecialiseerd in het coachen van mensen met stress en burn-out, depressie en angst- en/of paniekaanvallen. Zoek een coach in jouw buurt.

Zoek een coach

Neem contact op

Heb je een vraag en wil je met ons in contact komen? Wij helpen je graag.  ×
  Schrijf je nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over stress en burn-out. Inschrijven