Zoeken

Zoeken sluiten
Liberi

UWV & burn-out

UWV & burn-out: hoe deze combinatie werkt

Wanneer je uitvalt met een burn-out, heb je professionele hulp nodig om hiervan te herstellen. Wanneer je te maken krijgt met het UWV dien je aan bepaalde verplichtingen te voldoen om aanspraak te blijven maken op een uitkering. Je ziet waarschijnlijk direct al waar hier het mogelijke probleem zit. Het UWV wil jou het liefst zo snel mogelijk weer aan het werk hebben. Dat wil je waarschijnlijk zelf ook, maar de komende tijd is dat maar heel beperkt mogelijk vanwege je burn-out. Totdat je hiervan hersteld bent, zit volledig werken er niet in. Je bent nog niet in staat om op het werk alles te geven. Te vroeg weer te veel doen vergroot bovendien de kans dat je opnieuw uitvalt met een burn-out. Dus: het UWV en een burn-out, hoe gaan die twee samen? Je leest hier alle informatie die je nodig hebt.

Liberi en UWV medewerkers

Ben je medewerker van het UWV en heb je een vraag, wil je contact met ons of direct een klant aanmelden?

Contact opnemen

Wanneer krijg je in een burn-out met het UWV te maken?

Niet iedereen met een burn-out krijgt met het UWV te maken. Gelukkig maar. Want hoewel het UWV dé instantie is die jou weer aan het werk kan krijgen (en je van een uitkering voorziet), betekent dit vaak wel dat er sprake is van een ongewenste situatie: je bent je baan kwijtgeraakt en/of hebt geen inkomen. Door je burn-out ben je niet in staat om te werken en dus meld jij je bij het UWV voor een uitkering.

De reden dat lang niet iedereen met een burn-out met het UWV te maken krijgt, is redelijk eenvoudig. In ons land zijn werknemers namelijk goed beschermd tegen ontslag bij ziekte. Valt een werknemer langdurig uit door ziekte, dan zijn werkgevers verplicht om twee jaar lang 70% van het laatstverdiende loon te betalen. Het UWV is dan dus nog niet direct in beeld. Pas na een eventuele twee jaar kom je in een andere situatie terecht.

In de ideale situatie kun je binnen twee jaar weer aan de slag bij je werkgever. Maar wat als dit niet lukt? Dan zijn er twee scenario’s mogelijk. Na twee jaar is het mogelijk voor jouw werkgever om je te ontslaan. Vanaf dat moment kom je in aanraking met het UWV. Je kunt dan namelijk in aanmerking komen voor een uitkering via de ziektewet. Wil je daar meer over weten, lees dan deze pagina: ziektewet & burn-out.

Het is echter helemaal niet zo dat een werkgever verplicht is om je na twee jaar te laten gaan. Wanneer van beide kanten er nog steeds de wens is om met elkaar door te gaan, kan het UWV bij een burn-out alsnog een rol spelen: door jou te helpen met je herstel. Hoe Liberi daarbij helpt, lees je dadelijk.

Wat is de rol van het UWV bij een burn-out nadat je zélf je baan hebt opgezegd?

In de voorgaande alinea’s zijn twee scenario’s besproken, namelijk:

  • Je werkgever laat je na twee jaar gaan
  • Je kijkt samen met je werkgever en het UWV hoe je na je burn-out weer aan de slag kunt

In de praktijk is er nog een derde scenario: je zegt tijdens jouw burn-out zélf jouw baan op. Veel mensen komen tijdens een burn-out tot het inzicht dat zij niet meer op deze manier verder kunnen. Werkstress is een veelvoorkomende reden voor burn-outs. Soms zien mensen ontslag nemen nog als de enige optie om niet opnieuw in de toekomst een burn-out te krijgen. Maar wat gebeurt er nadat je zo’n beslissing hebt genomen?

Het is goed om te weten dat het UWV bij zelf ontslag nemen door een burn-out niet automatisch een uitkering verstrekt. Sterker nog: in veel gevallen kom je niet in aanmerking voor een uitkering. Wij vertellen dit niet om je bang te maken, maar om je bewust te maken van de situatie die kan ontstaan.

Gelukkig werken bij het UWV geen robots, maar mensen van vlees en bloed die altijd zullen proberen om begrip te tonen en een goede inschatting te maken van je situatie. Maar om aanspraak te kunnen maken op een uitkering nadat je zelf ontslag hebt genomen, is het belangrijk om de juiste stappen te doorlopen voordat je daadwerkelijk ontslag neemt.

Om te beoordelen of jij voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking komt, is het allereerst van belang dat je kunt aantonen dat je:

1) er redelijkerwijs alles aan hebt gedaan om tot een werkbare situatie te komen alvorens je ontslag nam
2) je jouw werkgever van tevoren op de hoogte hebt gebracht van het feit dat je ontslag zou nemen.

Vervolgens zal het UWV een specialist inschakelen om de omstandigheden te onderzoeken. In principe kom je namelijk niet in aanmerking voor een uitkering, maar wel wanneer door een onafhankelijk arts wordt vastgesteld dat er van één (of beide) van de onderstaande situaties sprake is:

  • Vanwege je psychische toestand op het moment dat je ontslag nam, kan jou dit niet verweten worden.
  • Het is schadelijk voor je gezondheid als je weer zou gaan werken. De verwachting is dat jouw gezondheid niet op korte termijn verbetert.

In het geval van een burn-out is zeker dat tweede punt mogelijk. Zo kan dus het UWV ook bij vrijwillige ontslagname bij een burn-out een belangrijke rol spelen en zorgen voor een uitkering. Een zekerheid is dit echter absoluut niet.

Welke rol speelt het UWV bij de behandeling van een burn-out?

De taak van het UWV is natuurlijk niet om jou tot in de lengte van dagen een uitkering te blijven betalen. Iedereen is erbij gebaat dat jij weer zo snel als de omstandigheden dit toelaten aan het werk gaat. Daarom is het UWV bij een burn-out niet alleen een uitkeringsinstantie, maar ook een instantie die zich inzet voor jouw herstel en kansen op de arbeidsmarkt. Dat is dan ook waar Liberi bij komt kijken.

Het UWV & Liberi

Wanneer jij tijdens een burn-out met het UWV te maken krijgt, is het belangrijk om aan te geven dat je een burn-out hebt. Ook nu geldt dat een onafhankelijk specialist van het UWV hier een oordeel over zal vellen. Alleen zeggen dat je een burn-out hebt, is natuurlijk niet genoeg. Er zal worden nagegaan of jij je bijvoorbeeld al bij je huisarts hebt gemeld met je klachten en of een burn-out door je huisarts of andere erkende specialist is vastgesteld.

Wanneer ook door het UWV is vastgesteld dat je een burn-out hebt, zal er zo snel mogelijk werk worden gemaakt van jouw herstel. Omdat het UWV je hierbij ondersteunt, hoef je niet zelf voor de kosten op te draaien. Mits jij je laat behandelen door een specialist uit de providerboog van het UWV. De providerboog bestaat uit een select aantal zeer streng geselecteerde instanties die door het UWV zijn goedgekeurd en waarmee het een samenwerkingsverband heeft. Liberi is één van die instanties. Wanneer jij je bij het UWV meldt met een burn-out en deze door het UWV wordt bevestigd, kun jij je aanmelden voor een burn-out behandeling bij Liberi. Wij kunnen werken volgens de regels en eisen van het UWV en aan hen rapporteren.

Liberi is er voor alle klanten van het UWV

Als klant van het UWV (zo word je door het UWV genoemd) staat Liberi voor je klaar. Wij bieden je alle zorg en diensten die ook onze reguliere klanten ontvangen, maar gaan bij burn-out behandeltrajecten via het UWV vaak nog een stap verder.

Zo kunnen wij werken volgens het inkoopkader re-integratiediensten van het UWV. Deze speciale trajecten biedt het UWV pro-actief aan bij aangesloten behandelaars. Helpt het UWV bij jouw burn-out, dan is de kans aanwezig dat het UWV je zelf vanuit deze regeling bij ons aanmeldt.

Het doel van het inkoopkader re-integratiediensten van het UWV is verder ondersteunen van jouw herstel door focus op participatie en maatschappelijke deelname. Door een burn-out kun je namelijk in een (sociaal) isolement terechtkomen. Wij helpen je met dit traject niet alleen met je burn-out herstel, maar bereiden je ook optimaal voor om weer succesvol aan het werk te gaan.

Naast deze focus op participatie en maatschappelijke deelname kan er ook nog een werkfit traject aan dit modulaire re-integratietraject worden toegevoegd. Het werkfit traject is bedoeld voor mensen die op dit moment fysiek en/of geestelijk nog niet in staat zijn om weer aan het werk te gaan. De nadruk ligt op het versterken van jouw persoonlijke effectiviteit en werknemersvaardigheden.

Ik wil hulp van Liberi en het UWV bij mijn burn-out. Hoe pak ik dit aan?

Wanneer het UWV je heeft laten weten dat hulp bij je burn-out wordt vergoed, kun je een kennismakingsgesprek aanvragen met een coach van Liberi. Meld dit ook bij het UWV. Vervolgens bespreken wij tijdens een kennismaking jouw klachten en gaan wij in op hoe Liberi jou hierbij kan helpen. Is er sprake van een klik, dan gaan wij aan de slag met een op maat gemaakt burn-out herstel traject. Omdat wij officieel samenwerken met het UWV voor burn-out herstel, ben je niet alleen gegarandeerd van een effectieve methode, maar weet je ook zeker dat alles volgens de regels en eisen van het UWV verloopt en dat wij volgens afspraak communiceren en rapporteren aan het UWV.

Contact opnemen

fotocredits: www.uwv.nl

×
Schrijf je nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over stress en burn-out. Inschrijven