Zoeken

Zoeken sluiten

Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING LIBERI-COACHING BV

Dit is de privacy verklaring van Liberi-Coaching BV (hierna ook: “Liberi”). Wij zijn ons er terdege van bewust, dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Het beschermen van uw persoonlijke gegevens zien wij als een vanzelfsprekendheid. Wij vatten de taak om uw privacy te beschermen en te waarborgen uitermate serieus op. In deze privacy verklaring leggen wij u uit op welke wijze wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en met welk doel. Alle persoonlijke informatie, die u ons verschaft (via de website of op andere wijze), wordt uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. De door ons verzamelde gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

WIE WIJ ZIJN

Liberi is een organisatie met als missie om door middel van ‘wandel-coaching in de natuur’ werkend Nederland te ontstressen en duurzaam vitaal te maken.  Om dit te realiseren werkt Liberi samen met zeer ervaren zelfstandige wandelcoaches, verdeeld over heel Nederland, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

CONTACTGEGEVENS

Liberi Coaching BV, gevestigd aan Poppenallee 1A, 7722 KW te Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in deze privacy verklaring. Telefonisch kunt u ons bereiken op 085-5363606 en per mail via info@liberi.nl.

PERSOONSGEGEVENS

Liberi verwerkt persoonsgegevens, die u zelf aan ons hebt verstrekt door middel van het invullen van het contactformulier of de stresstest op de website of per mail of telefoon, omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een  overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Email-adres
  • Telefoonnummer
  • IP adres

En in sommige gevallen:

  • BSN
  • Werkgever
  • Arboarts
  • Familie omstandigheden
  • En overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, die u ons zelf actief verstrekt (bijvoorbeeld over uw gezondheid) via de website of telefonisch en die noodzakelijk is voor een goede invulling van de overeenkomst met u.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomt u dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@liberi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

HET DOEL OF DE DOELEN WAARVOOR DE GEGEVENS VERZAMELD WORDEN

Liberi verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om – op uw verzoek –  telefonisch of per mail contact met u te kunnen opnemen en onderhouden om onze dienstverlening en overeenkomst met u te kunnen uitvoeren. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de dienstverlening en overig nieuws op het gebied van stress en burn-out, indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief niet langer wensen te ontvangen, dan kunt u zichzelf op ieder moment uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Liberi deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk, dat uw gegevens in opdracht van ons worden gedeeld met en verwerkt door de u toegewezen coach in uw regio. Met al de coaches, die in opdracht van ons overeenkomsten uitvoeren, hebben wij contractueel de afspraken vastgelegd, waarmee wij u een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen. Dit voldoet uiteraard aan de eisen, die de wet AVG daaraan stelt.

Daarnaast hebben wij met dienstverleners, die uw gegevens verwerken in onze opdracht voor bijvoorbeeld administratieve of ICT doeleinden, eveneens een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen, dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteren. Liberi blijft verantwoordelijk voor al deze verwerkingen. Wij verstrekken de persoonsgegevens uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, die gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

BEWAARTERMIJN

Liberi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt vereist is voor de uitoefening van onze dienstverlening naar u, waarbij wij de wettelijke bepalingen in acht nemen. De gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief zullen direct verwijderd worden, nadat u hebt aangegeven dat u de nieuwsbrief niet (meer) wilt ontvangen.

BEVEILIGING

Liberi neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

RECHT VAN INZAGE EN AANPASSEN OF VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Liberi of haar verwerker(s). In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw persoonsgegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@liberi.nl. In sommige gevallen kan een legitimatie worden verlangd om zeker te stellen, dat het verzoek door u is gedaan.  Wij reageren zo snel mogelijk, en in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

KLACHTENPROCEDURE

Indien u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen wij dit uiteraard graag van u. U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar info@liberi.nl of te bellen met 085-5363606. Wij hopen uiteraard, dat wij uw klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. Daarnaast verwijzen we u naar onze klachtenprocedure. Mochten wij er onverhoopt niet samen uitkomen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de privacywet.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Liberi gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies, die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

SOCIAL MEDIA COOKIES

Op deze pagina zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram en Google. Deze buttons werken door middel van stukjes codes, die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Hiermee worden cookies geplaatst. Wij hebben daar zelf geen invloed op. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de sociale netwerken te raadplegen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doen, die ze via deze cookies verwerken. De informatie, die de sociale netwerken verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Waarbij de netwerk bedrijven – conform de Safe Harbor principes – een passend beschermingsniveau garanderen.

GOOGLE ANALYTICS

Liberi maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt door Google zoveel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie adviseren wij u het privacy beleid van Google te raadplegen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en daarover te rapporteren aan Liberi. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Liberi heeft hier geen invloed op. Liberi heeft Google geen toestemming gegeven om de via Liberi verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Onze website bevat links naar websites van andere partijen (nieuws items). Liberi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van de desbetreffende partijen. Wij adviseren u de privacy verklaring van de betreffende websites te raadplegen.

WEIGEREN OF VERWIJDEREN VAN COOKIES

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u per cookie kunt bepalen of deze wil toestaan of verwijderen of dat alle, eerder opgeslagen, cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren en/of te verwijderen, is dit ook van invloed op de noodzakelijke cookies en kan dit uw mogelijkheid beperken om onze websites of delen ervan te gebruiken.

WIJZIGING

Liberi behoudt zich het recht voor om de privacy verklaring – zonder nadere aankondiging –  te wijzigen. Wij nodigen u daarom graag uit om deze verklaring periodiek te raadplegen zodat u  geïnformeerd blijft. Deze privacy verklaring  is in werking getreden en voor het laatst gewijzigd op 21 januari 2023.

×
Schrijf je nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over stress en burn-out. Inschrijven