Zoeken

Zoeken sluiten

Emotionele verwaarlozing

zaterdag 21 augustus 2021

Emotionele verwaarlozing: pijn door wat er niet is gebeurd

Emotionele verwaarlozing is een veelvuldig over het hoofd gezien verschijnsel. Waarom? In tegenstelling tot fysieke verwaarlozing is emotionele verwaarlozing onzichtbaar. Er zijn weliswaar geen blauwe plekken, maar in de psyche van degene die met deze vorm van verwaarlozing te maken heeft, worden wel degelijk diepe wonden gecreëerd. Wonden die vaak ook door het slachtoffer zelf niet als dusdanig herkend worden. Dat is meteen de valkuil: ook de slachtoffers zelf bagatelliseren het. Terwijl het een ernstige vorm van mishandeling is. Wat veroorzaakt emotionele verwaarlozing en hoe kun je jezelf terugvinden?

Burn-out test
Gratis
Burn-out test
Onze gratis burn-out test geeft je in 50 vragen antwoord hoe het nu daadwerkelijk is gesteld met jouw stressniveau.

De signalen van emotionele verwaarlozing

Emotionele verwaarlozing treedt doorgaans in de kindertijd op. Er is een gebrek aan aandacht voor de behoeften van het kind: aandacht, genegenheid, steun, maar ook controle. Wanneer ouders vijandigheid uitstralen, een kind bang maken of denigrerende uitspraken doen, is er sprake van emotionele mishandeling. Ook het stellen van onrealistisch hoge verwachtingen en het niet erkennen of zelfs ontkrachten van de emotionele ervaringen van een kind zijn signalen van emotionele verwaarlozing. Kinderen worden zo als het ware zonder eigenwaarde opgevoed. Iets wat zowel psychisch als lichamelijke diepe sporen nalaat.

signalen van emotionele verwaarlozing

De gevolgen van emotionele verwaarlozing voor een kind

De symptomen na emotionele verwaarlozing door ouders zijn niet mis te verstaan. De uitwerking van de afwijzing door opvoeders betreft vrijwel altijd een onbewust proces. Langzaam maar zeker raak je als kind afgesneden van je eigen behoeften en gevoelens. Een kind voelt weliswaar dat er iets ontbreekt, maar kan niet definiëren wat dit dan precies is. Talenten van een kind komen veel minder tot ontwikkeling en bovendien zijn slachtoffers vaak perfectionistisch en enorm gevoelig voor afwijzing. Wat je van anderen en jezelf kunt verwachten is vaak niet duidelijk.

Hoe komt emotionele verwaarlozing in de kindertijd tot stand?

Emotionele verwaarlozing kan al vanaf de geboorte optreden. Als de hechtingsfase met de ouders

-vooral de moeder- niet naar behoren verloopt, programmeert dit reeds gevoelens van angst en eenzaamheid in de hersenen. Dit heeft zijn invloed op alle fasen van de emotionele ontwikkeling. Ook wanneer kinderen op jonge leeftijd hun emoties nog niet kunnen benoemen of begrijpen en de ouder hier niet voldoende op afstemt, is het kind weer op zichzelf aangewezen. Terwijl een kind de verbinding met anderen zo hard nodig heeft voor een gezonde ontwikkeling van de innerlijke beleving.

Is er sprake van een gebrek aan liefde, warmte en aandacht? Een kind zal dan het gevoel hebben verkeerd te zijn of niet goed genoeg te zijn. Anders gezegd: het kind voelt dat het de liefde niet verdient. Wist je dat er bij veel ouders eigenlijk helemaal geen kwade opzet in het spel is? Niet zelden hebben ze zelf emotionele verwaarlozing ervaren of zijn ze op een andere manier emotioneel onvolwassen. Ook te perfectionistische of autoritaire opvoedstijlen leiden tot emotionele verwaarlozing. Dit geldt tevens voor het tegenovergestelde: de afwezige of heel tolerante opvoedstijl, die het stellen van grenzen juist moeilijker maakt.

emotionele verwaarlozing kind

Psychische en lichamelijke gevolgen van een achteloze behandeling

Hebben jouw ouder op jou als kind geen of onvoldoende acht geslagen? Emotionele verwaarlozing leidt tot eenzaamheid, gevoelens van onzekerheid, schaamte en sterke zelfkritiek die jouw identiteit allen in flinke mate beïnvloeden. Naast een laag zelfbeeld ontstaan vaak ook angst en depressie, net als symptomen van posttraumatische stress. Als reactie op deze psychische problemen worden vaak schadelijke copingmechanismeningezet, zoals roken, overmatig eten en middelenmisbruik. Behalve een grotere kans op psychische problemen hebben slachtoffers van emotionele verwaarlozing ook een grotere kans op het ontwikkelen van chronische ziekten zoals hart- en vaataandoeningen en diabetes.

Online cursus
49.00
Online cursus
Stap voor stap stressvrij, bewezen effectief, op basis van het Liberi Fasenplan.

Erachter komen wat je hebt gemist

Meestal kom je er pas op volwassen leeftijd achter dat je in je jeugd het slachtoffer bent geweest van emotionele verwaarlozing, bijvoorbeeld omdat je zelf ouder bent geworden. Het constateren daarvan is vaak net zo’n ingewikkeld proces als het jezelf terugvinden. Het moeten vaststellen van emotionele verwaarlozing komt voor de meeste mensen als een schok, maar doet ook veel puzzelstukjes op zijn plaats vallen. De terughoudendheid in het aangaan van sociale contacten en het moeilijk aangaan van romantische relaties blijken een oorzaak te hebben.

Emotionele verwaarlozing als volwassene ondervinden

Emotionele verwaarlozing is een ernstige vorm van kindermishandeling die vaker voorkomt dan gedacht en die ook in het volwassen leven tot grote problemen kan leiden. Maar ook op volwassen leeftijd kun je er mee te maken krijgen. Wanneer je partner zich niet op jouw gevoelens kan afstemmen en je je emoties niet kunt delen, beïnvloedt dat de intimiteit in een relatie op een sterk negatieve manier. Ook kun je door emotionele verwaarlozing in het verleden kiezen voor een partner die eigenlijk helemaal niet bij je past.

Emotionele verwaarlozing volwassene

Therapie bij emotionele verwaarlozing

Wie met emotionele verwaarlozing te maken heeft gehad, wordt niet zelden klinisch gediagnosticeerd met depressie of PTSS. Alhoewel antidepressiva vaak een gewenst effect hebben, is dat niet altijd de gewenste oplossing. Cognitieve gedragstherapie is een effectief alternatief. Deze vorm van psychotherapie helpt je anders tegen situaties aan te kijken en identificeert je vanaf de in de kindertijd ontstane foutieve gedachten en gedrag. Naast cognitieve gedragstherapie is ook schematherapie een behandeling die zijn vruchten afwerpt. In deze therapie staan langdurige (ineffectieve) overtuigingen over jezelf en anderen centraal.

Traumaverwerking bij emotionele verwaarlozing is nodig wanneer er sprake is van PTSS. Hierbij worden zowel het trauma als de daaruit ontstane emotieregulatie centraal gesteld. Ook EMDR is een therapie die zijn waarde heeft bewezen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Emotionele verwaarlozing verwerken doe je dan aan de hand van exposure. Dit betekent dat je in deze vorm van behandeling je traumatische ervaringen ophaalt om ze zo te kunnen verwerken.

Begin de verwerking van emotioneel verwaarlozing met een boek

Ben je er nog niet klaar voor om een behandeling voor je emotionele verwaarlozing aan te gaan? Het proces van emotionele verwaarlozing overwinnen kun je ook starten met boeken. Zo is er over de gevolgen van emotionele verwaarlozing een boek geschreven door Jonice Webb: ‘Ongekende gevoelens’. Het is een waardevol zelfhulpboek over het omgaan met en jezelf terugvinden na emotionele verwaarlozing. Ook het boek ‘Traumasporen’ van Bessel van der Kolk toont dat emotionele verwaarlozing overwinnen wel degelijk mogelijk is. Tot slot is ‘Niemandskinderen’ van Carolien Roodvoets een boek dat emotionele verwaarlozing bespreekt.

Burn-out test
Gratis
Burn-out test
Onze gratis burn-out test geeft je in 50 vragen antwoord hoe het nu daadwerkelijk is gesteld met jouw stressniveau.

Emotionele verwaarlozing verwerken

Emotionele verwaarlozing laat diepe sporen na. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zelfs het brein van kinderen wiens ouders het slachtoffer waren van emotionele verwaarlozing, is beïnvloed. De hersencircuits die angst reguleren werken essentieel anders. Dit maakt het behandelen van emotionele verwaarlozing nog belangrijker. Vermoed je dat er bij jou misschien sprake is van dit fenomeen? Voor het mogelijk herkennen kun je een test doen. Deze vind je op internet. Wijzen de antwoorden in die richting? Bewijs jezelf dan een dienst en ga aan de slag met een voor jou geschikte behandeling.

 

Wil jij hulp bij stress of burn-out?

Doe geheel vrijblijvend de burn-out test of neem contact met ons op.

Direct contact Of bel 085 - 5363606

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit bericht:
×
Schrijf je nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over stress en burn-out. Inschrijven