Zoeken

Zoeken sluiten

Bedrijfsarts: zo gaat langdurig ziekteverzuim in z’n werk

zondag 15 juli 2018

Een bedrijfsats adviseert bij verzuimbegeleiding en kijkt mee naar de mogelijkheden voor de werknemer die op dat moment ziek thuis zit. Ook heeft de bedrijfsarts als taak om te zorgen dat er een gezonde werksituatie gecreëerd wordt zodat de werksituatie zo snel mogelijk herpakt kan worden. Als je langer dan een week ziek bent of je werkgever twijfelt aan je situatie kan de bedrijfsarts meekijken. De bedrijfsarts beoordeelt uiteindelijk of je ziek bent of niet.

Onze coaches zijn gespecialiseerd in het coachen van mensen met stress en burn-out, depressie en angst- en/of paniekaanvallen. Wij zorgen dat je snel de juiste hulp krijgt.
Online cursus
159.00
Online cursus
Stap voor stap stressvrij, bewezen effectief, op basis van het Liberi Fasenplan.

Verschil bedrijfsartsen en arbo-artsen

Voordat we meer uitleg geven over bedrijfsartsen en ziekteverzuim is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen een bedrijfsarts en een arbo-arts. Want hoewel ze beide begeleiding bieden aan zieke werknemers is er toch een belangrijk verschil.

Bedrijfsartsen: Medisch specialist. Afgestudeerd op het gebied van gezondheid en arbeid.
Arbo-artsen: Basisarts. Minder bevoegdheden en werkt onder toezicht van de bedrijfsarts.

Het besluit van de bedrijfsarts telt altijd zwaarder dan die van de arboarts.

Verplicht naar de bedrijfsarts

Wanneer je langdurig ziek bent, bijvoorbeeld door een burn-out, zal je door de arts namens het bedrijf waar je voor werkt, uitgenodigd worden om op gesprek te komen. Je krijgt vaak een uitnodiging met de locatie, datum en tijd voor het gesprek, dit soort gesprekken zijn verplicht. Tijdens deze gesprekken kijk jij samen naar jouw situatie. Ook kan het zijn dat je vragenlijsten moet invullen. Het is de bedoeling dat er een volledig beeld van jouw situatie geschetst wordt zodat er ook duidelijk advies kan worden gegeven. De bedrijfsarts adviseert over je opbouw in werkuren en welke taken je kunt verrichten.

Wet verbetering Poortwachter

Sinds 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter ingegaan, dit houdt in dat bedrijfsartsen uiterlijk in de 6e week van het ziekteverzuim een probleemanalyse moeten opstellen. In zo’n probleemanalyse wordt vermeld waarom de werknemer niet meer kan werken, wat de herstelmogelijkheden zijn en wanneer de werknemer volgens de arts weer zou kunnen werken. Binnen 8 weken moet er een plan van aanpak gemaakt worden waar stap voor stap staat uitgewerkt wat er gaat gebeuren om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Stappen Wet verbetering Poortwachter:

Volgens de Wet verbetering Poortwachter zijn er verschillende stappen die ondernomen moeten worden bij een langdurig ziekteverzuim. Deze stappen doorloop je samen met de bedrijfsarts, bij sommige gesprekken is de werkgever ook aanwezig.

 •  Dag 1: Ziekmelding
 • Binnen 6 weken: Probleemanalyse
 • Indien nodig: Bijstelling probleemanalyse
 • Na 8 weken: Plan van aanpak
 • Iedere 6 weken: Evaluatie Plan van aanpak
 • 42e week: Ziekmelding UWV
 • Na 52 weken: Evaluatie eerste ziektejaar
 • Week 89-91: WIA aanvraag en re-integratieverslag
 • Week 92-104: Beoordeling re-integratietraject UWV

Geheimhoudingsplicht

langdurig-ziekteverzuim-burn-outEen bedrijfsarts is een vertrouwenspersoon en heeft een geheimhoudingsplicht. Jouw ziekte mag niet besproken worden met je werkgever of huisarts zonder jouw toestemming. Echter zijn er ook zaken die wel bespreekbaar gemaakt mogen worden. Dit kan gaan om het adviseren van de werkgever omtrent de werkzaamheden die je mogelijk zou kunnen doen.
Informatie die gedeeld mag worden:

 • De mate van arbeidsongeschiktheid
 • De verwachte duur
 • Adviezen voor aanpassingen in verband met re-integratie
 • Beperkingen die het werken belemmeren

Om zeker te weten dat er geen dingen besproken worden met jouw werkgever die jij niet wilt kun je vooraf aan het gesprek vragen welke elementen van het gesprek besproken worden met je werkgever. Op die manier heb je voor jezelf duidelijk welke zaken vertrouwelijk zijn en wat er gedeeld wordt met je werkgever.

Ik ben het niet eens met het advies, wat nu?

Het komt voor dat werknemers het niet eens zijn met het gegeven advies. Dit kan gaan om te vroeg weer aan het werk moeten, niet voldoende begeleiding krijgen tijdens het ziekteproces, het niet eens zijn met de taken die uitgevoerd moeten worden of het aantal te werken uren.

Hoewel het advies van bedrijfsartsen onafhankelijk zou moeten zijn is de werkgever toch de betalende partij. Dit zou geen rol mogen spelen maar in de praktijk gebeurt dit (helaas) wel eens. In een artikel van Radar (feb. 2018) werd vermeld dat bedrijfsartsen wel eens een verzoek krijgen van de werkgever om het beoordelingsverslag van de werknemer aan te passen en de belastbaarheid op papier te vergroten. Als de persoon in kwestie hier niet aan meewerkt loopt hij/zij het risico vervangen te worden door iemand die wél opvolgt wat de werkgever wil. Wie betaalt bepaalt, stelt Radar.

Hoe te handelen:

 • Schrijf een duidelijke en gedetailleerde brief aan je werkgever en bedrijfsarts en leg uit waarom je het niet eens bent met het gegeven advies. Benoem duidelijk waarom je dit vindt en geef eventueel voorbeelden als ondersteuning.
 • Zorg ervoor dat de bedrijfsarts en je huisarts contact met elkaar opnemen. Je huisarts kan aanvullende informatie geven over jouw situatie.

Second opinion aanvragen

Het is mogelijk om een second opinion aan te vragen als je twijfelt over de juistheid van het advies. De arts die de second opinion uitvoert, moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan je huidige bedrijfsarts. Het aanvragen van een second opinion wordt gedaan door de werknemer en moet worden aangevraagd bij de huidige bedrijfsarts. De kosten worden betaald door de werkgever.

Wanneer de eerste bedrijfsarts een zwaarwegend tegenargument heeft is hij of zij niet verplicht mee te werken aan je verzoek. Als je verzoek wordt afgekeurd zonder geldige reden kun je een klacht indienen bij de bedrijfsarts of arbodienst.

Advies second opinion is niet bindend

Een second opinion bedrijfsarts zal een nieuw advies geven. Echter dit advies is niet bindend. Het nieuwe advies zal met jou besproken worden en als jij toestemming geeft wordt dit naar de eerste bedrijfsarts doorgestuurd.

Het advies dat bij de second opinion is aangegeven wordt bekeken door de eerste bedrijfsarts. Vervolgens wordt bepaald hoe het nieuwe advies betrokken wordt bij het eerder gegeven advies. De input van de second opinion bedrijfsarts kan dus deels of helemaal overgenomen worden. Het nieuwe advies wordt door de eerste bedrijfsarts besproken met de werknemer. De eerste bedrijfsarts heeft dus altijd het laatste woord.

Het vervolg van de begeleiding zal ook bij de eerste bedrijfsarts zijn. De second opinion is puur voor nieuw, onafhankelijk advies. Indien je toch nieuwe begeleiding wenst kan dit besproken worden; bedrijfsartsen moeten dan overwegen de begeleiding over te dragen.

Burn-out test
Gratis
Burn-out test
Onze gratis burn-out test geeft je in 50 vragen antwoord hoe het nu daadwerkelijk is gesteld met jouw stressniveau.

Ervaringen met een bedrijfsarts, tips en vragen

Als jij zelf ervaring met een bedrijfsarts hebt zouden we het waarderen als je die ervaring met ons en de lezers van deze blog deelt. Idem voor eventuele tips en vragen. Reageer vooral of neem contact met ons op als je meer wilt weten over een bedrijfsarts. Daarnaast beschikt Liberi over HR-Support die je kan helpen met alle vragen rond ziekte en re-integratie.

Wil jij hulp bij stress of burn-out?

Doe geheel vrijblijvend de burn-out test of neem contact met ons op.

Direct contact Of bel 085 - 5363606

Laat een reactie achter op dit blogartikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit bericht:
×
Schrijf je nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over stress en burn-out. Inschrijven